Privacy Statement

Inleiding

King of Runs neemt jouw privacy zeer serieus en zal informatie over jou (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij je uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kun je in dit Privacy Statement lezen over jouw rechten met betrekking tot onze verwerking van jouw persoonsgegevens. We raden je aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kun je altijd contact opnemen met info@kingofruns.com.

 

Wie is King of Runs?

King of Runs is een product van besloten vennootschap The Force Online B.V., met adres Postbus2155, 2400CD te Alphen aan den Rijn, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69290172.

 

Wanneer King of Runs jouw persoonsgegevens verwerkt, is King of Runs de verwerkingsverantwoordelijke.

 

Hoe gebruikt King of Runs jouw gegevens?

Hieronder vind je een overzicht van de doeleinden waarvoor King of Runs persoonsgegevens over jou verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens King of Runs voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door King of Runs worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde:

Financiële administratie

Gegevens:

Bedrijfsnaam, Factuuradres, Bankgegevens (Naam bank/IBAN/BIC), Openstaande saldo

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens, Accountnummer, Inhoud van de klacht, Klantnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

 

 

Doeleinde:

Verlenen van de dienst zelf

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Afhandelen klachten

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Facturatie

Gegevens:

NAW-gegevens, E-mailadres, Dossiergegevens, Financiële gegevens, Gegevens die nodig zijn om de dienst te leveren, Gegevens die tijdens de dienst gegenereerd worden

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

CRM

Gegevens:

Naam, Gebruiksnaam, E-mailadres, Locatie, User ID, Telefoonnummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Doeleinde

Deelnemersregistratie systeem

 

 

Applicatie

 

Doeleinde:

Deelnemersregistratie systeem

Gegevens:

Voornaam, achternaam, telefoonnummer, adres, postcode, plaats, geboortedatum, bestelgeschiedenis

Grondslag:

Verwerkingsovereenkomst

Betrokkenen belang:

Functioneren applicatie

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Website

 

Doeleinde:

Website analytics

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

A/B testing

Gegevens:

Surfgedrag, Locatie

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Chatfunctie

Gegevens:

Naam, E-mailadres, Inhoud van het bericht

Grondslag:

Gerechtvaardigd belang

Betrokken belang:

Commercieel belang

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Beveiliging en fraudebestrijding

 

Doeleinde:

Identiteitsverificatie

Gegevens:

Telefoonnummer, Wachtwoord, Uitgaven, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

 

 

Doeleinde:

Beveiliging van gegevens

Gegevens:

Telefoonnummer, Wachtwoord, Uitgaven, Financiële transacties, IBAN, Naam, Adres, BSN-nummer

Grondslag:

Uitvoering van de overeenkomst

Bewaartermijn:

Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde


Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

King of Runs heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt. Wij verzamelen en verwerken de gegevens n.a.v. verwerkersovereenkomst met evenemeten.

 

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

 

Inzage

Je kunt je eigen (persoons)gegevens altijd bekijken en zo nodig wijzigen in je account. Als je de persoonsgegevens wilt zien die bij King of Runs over je zijn vastgelegd, kun je een verzoek tot inzage doen.

 

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij King of Runs. Je kunt verzoeken dat King of Runs je gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

 

Beperken van de verwerking

Je hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om King of Runs te verzoeken de verwerking van je persoonsgegevens te beperken.

 

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van King of Runs of een derde plaatsvindt, heb je het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

 

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van King of Runs te verkrijgen. King of Runs zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

 

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat King of Runs je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

 

 

Reactie door King of Runs

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@kingofruns.com. King of Runs zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat King of Runs een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien King of Runs je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

Het kan zijn dat King of Runs verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

 

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties

Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven aan King of Runs gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal King of Runs gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal King of Runs aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

 

Wat zijn cookies en hoe gebruikt King of Runs ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van King of Runs worden meegestuurd aan je browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van King of Runs worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

 

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

 

Waar kan je terecht met klachten en vragen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop King of Runs je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@kingofruns.com. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop King of Runs jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@kingofruns.com. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.